About Us

Singapore Table Tennis Association
Clarence Chew
Clarence Chew
Chairman
Josh Chua
Josh Chua
Member
Beh Kun Ting
Beh Kun Ting
Member
Wong Xin Ru
Wong Xin Ru
Member
Koh Kai Xin Pearlyn
Koh Kai Xin Pearlyn
Member
Francis Lee Seng Ken, PBM
Francis Lee Seng Ken, PBM
Chairman
Tan Yee
Tan Yee
Member
Lee Tiong Kun Don
Lee Tiong Kun Don
Member
Ng Boo Wui Jeffrey, BBM
Ng Boo Wui Jeffrey, BBM
Member
Lee Seng Ken Francis
Lee Seng Ken Francis
Member
Pang Tow Chai Richard
Pang Tow Chai Richard
Chairman
Tan Chiew Sern
Tan Chiew Sern
Member
Ong Bok Liong
Ong Bok Liong
Member
Ting Kok Hoo
Ting Kok Hoo
Member
Alex Yam Ziming
Alex Yam Ziming
Chairman
Poh Li San
Poh Li San
Member
Teo Nam Meng
Teo Nam Meng
Member
Soon Min Sin, PBM
Soon Min Sin, PBM
Member
Ho Kok Khun, PBM
Ho Kok Khun, PBM
Member
Goh Miao Guang
Goh Miao Guang
Chairman
Wee Cheng Seng Edmund
Wee Cheng Seng Edmund
Member
Koh Juay Yew Nicholas
Koh Juay Yew Nicholas
Member
Lim Soon Hock, BBM
Lim Soon Hock, BBM
Chairman
Lim Chong Beng
Lim Chong Beng
Member
Alvin Toh, PBM
Alvin Toh, PBM
Member
Soon Min Sin, PBM
Soon Min Sin, PBM
Chairman
Koh Chin Guan
Koh Chin Guan
Member
Han Ngge Juan
Han Ngge Juan
Member
Dave Lai Chin Pang
Dave Lai Chin Pang
Member
Ong Kai Fen
Ong Kai Fen
Member
Goh Miao Guang
Goh Miao Guang
Member
Chua Kok Wei, JP, PBM
Chua Kok Wei, JP, PBM
Member
Seah Poh Chua
Seah Poh Chua
Member
Wong Yuan Jun, Eldwin
Wong Yuan Jun, Eldwin
Chairman
Lawson Tang Mun Fai
Lawson Tang Mun Fai
Member
Foo Ce Wei
Foo Ce Wei
Member
Lee Tiong Kun Don
Lee Tiong Kun Don
Member
Alex Tan
Alex Tan
Chairman
Foo Ce Wei, PBM
Foo Ce Wei, PBM
Member
Eva Grace L Ong
Eva Grace L Ong
Member
Chua Kok Wei, JP, PBM
Chua Kok Wei, JP, PBM
Chairman
Goh Miao Guang
Goh Miao Guang
Member
Dr Kan Yaw Kiong Ernest, JP, BBM
Dr Kan Yaw Kiong Ernest, JP, BBM
Member
Dave Lai Chin Pang
Dave Lai Chin Pang
Member
Colin Wee Sheng Rong
Colin Wee Sheng Rong
Member
Caden Wong Hoi Shek
Caden Wong Hoi Shek
Member
Andy Lau Chee Hoy
Andy Lau Chee Hoy
Member
Kok Yong Jia
Kok Yong Jia
Member
Joseph Lau Pub Taai, BBS, PBM
Joseph Lau Pub Taai, BBS, PBM
Chairman
Chua Yat Seng
Chua Yat Seng
Member
Desmond Loh
Desmond Loh
Member
Goh Li Li
Goh Li Li
Member
Chew Soon
Chew Soon
Member
Lee Yan Peng, PBM
Lee Yan Peng, PBM
Chairman
Yee Herng Hwee
Yee Herng Hwee
Member
Lim Teck Jin Melvin
Lim Teck Jin Melvin
Member
Caden Wong Hoi Shek
Caden Wong Hoi Shek
Chairman
Wee Tui Yong
Wee Tui Yong
Advisor
Shaun Koh
Shaun Koh
Member
Koh Jun-Li Christabel
Koh Jun-Li Christabel
Member
Cheryl Chan Yu Hui
Cheryl Chan Yu Hui
Member
Patricia Lu Chunqi
Patricia Lu Chunqi
Member
Joseph Lau Pub Taai, PBS, PBM
Joseph Lau Pub Taai, PBS, PBM
Member
Foong Khai Weng
Foong Khai Weng
Member
Tan Yin Loo
Tan Yin Loo
Member