Dr Ng Eng Hen Cup- STTA Table Tennis Championships

Past Champions

2018

Men’s Singles
1st – Josh Chua Shao Han
2nd – Dominic Koh Song Jun
3rd – Lim Dao Yi  & Se Peng Yuan Edmond

Women’s Singles
1st – Ser Lin Qian
2nd – Eunice Lim Zoe
3rd –  Mok Hoi Ching Jacy & Dorothea Ban Yinyi

Boys’ Under 9
1st – Ong Yi Dong
2nd – Jayden Chay
3rd – Jonah Ng Jay Yau & Ethan Teo Wee Huan

Girls’ Under 9
1st – Loy Ming Ying
2nd – Peh Gisele
3rd – Naomi Lum En Xi & Janelle Chiang Ruien

Boys’ Under 12
1st – Izaac Quek
2nd – Ryan Er Jin Heng
3rd – Xu Bing Xian & Nicholas Tan

Girls’ Under 12
1st – Ser Lin Qian
2nd – Lynel Chiang
3rd – Chan Lu Wen & Mok Hoi Ching Jacy

Boys’ Under 15
1st – Izaac Quek Yong
2nd – Lim Dao Yi
3rd – Chia Jun Yuen & Shi Kexun

Girls’ Under 15
1st – Ser Lin Qian
2nd – Tan Zhao Yun
3rd – Sun Zihan & Mok Hoi Ching Jacy

Boys’ Under 18
1st – Josh Chua Shao Han
2nd – Dominic Koh Song Jun
3rd – Lim Dao Yi & Jong Yik Kiat

Girls’ Under 18
1st – Zhou Jingyi
2nd – Eunice Lim Zoe
3rd – Tan En Hui Xin & Tan Shiqi Zennieve

2017

Men’s Singles
1st – Pang Yew En Koen
2nd – Sean Ang Teng Han
3rd – Bevan Tan Jin Kai  & Dominic Koh Song Jun

Women’s Singles
1st – Goi Rui Xuan
2nd – Pearlyn Koh Kai Xin
3rd –  Wong Xinru & Idys Koh Gaoh Cai

Boys’ Under 9
1st – Zhou Jing He
2nd – Loy Xing Yao
3rd – Wong Yi Zhong Jaryl & Jedd Kua

Girls’ Under 9
1st – Eudora Lee Eng Kee
2nd – Tricia Ho Li-Ann
3rd – Tang Wei Lin Jessica & Joeunn Seow

Boys’ Under 12
1st – Izaac Quek
2nd – Tan Zhao Ray
3rd – Xu Han & Issac Young Kai Jun

Girls’ Under 12
1st – Zhou Jingyi
2nd – Tan Zhao Yun
3rd – Ser Lin Qian & Chan Lu Wen

Boys’ Under 15
1st – Pang Yew En Koen
2nd – Lim Dao Yi
3rd – Dominic Koh Song Jun & Ng Daniel

Girls’ Under 15
1st – Zhou Jingyi
2nd – Idys Koh Gaoh Cai
3rd – Tan Zhao Yun & Sun Zihan

Boys’ Under 18
1st – Pang Yew En Koen
2nd – Josh Chua Shao Han
3rd – Gerald Yu Zong Jun & Dominic Koh Song Jun

Girls’ Under 18
1st – Wong Xinru
2nd – Goi Rui Xuan
3rd – Pearlyn Koh Kai Xin & Tan En Hui

2016

Men’s Singles

1st – Koh Zhi Yuan
2nd – Josh Chua Shao Han
3rd – Ryan Goh Shao Feng & Gerald Yu Zong Jun

Women’s Singles
1st – Lew Zermaine Nicole
2nd – Pearlyn Koh Kai Xin
3rd – Goi Rui Xuan & Zhang Wanling

Boys’ Under 9
1st – Nicholas Tan
2nd – Zhou Jinghe
3rd – Ng Hong Xiu Aron & Zach Tio

Girls’ Under 9
1st – Chloe Lai Neng Huen
2nd – Eudora Lee Eng Kee
3rd – Ong Yu Ting & Sun Ronglu

Boys’ Under 12
1st – Foo Fang Jun Jaedon
2nd – Max Toh
3rd – Huang Sikai & Izaac Quek

Girls’ Under 12
1st – Tan Zhao Yun
2nd – Zhou Jingyi
3rd – Eloise Tan Chiu Yi & Chong Wen Hui

Boys’ Under 15
1st – Gerald Yu Zong Jun
2nd – Beh Kun Ting
3rd – Sean Ang Teng Han & Josh Chua Shao Han

Girls’ Under 15
1st – Wong Xinru
2nd – Pearlyn Koh Kai Xin
3rd – Idys Koh Gaoh Cai & Tan Zhao Yun

Boys’ Under 18
1st – Beh Kun Ting
2nd – Sean Ang Teng Han
3rd – Josh Chua Shao Han & Ryan Goh Shao Feng

Girls’ Under 18
1st – Lew Zermaine Nicole
2nd – Zhang Wanling
3rd – Tay Hui Wen & Goi Rui Xuan

2015

Men’s Singles
1st – Ethan Poh Shao Feng
2nd – Koen Pang Yew En
3rd – Wee Sheng Rong Colin & Koh Zhi Yuan

Women’s Singles
1st – Ang Wan Qi
2nd – Wong Xinru
3rd – Goi Rui Xuan & Pearlyn Koh Kaixin

Boys’ Under 9
1st – Izaac Quek Yong
2nd – Jong Yik Kang
3rd – Xu Bing Xian & Tan Rayan

Girls’ Under 9
1st – Ser Lin Qian
2nd – Chiang Lynel
3rd – Jacy Mok Hoi Ching & Joye Koh Minwen

Boys’ Under 12
1st – Chia Jun Yuen
2nd – Shi Kexun
3rd – Huang Sikai & Beh Beng Zi

Girls’ Under 12
1st – Tan Zhaoyun
2nd – Zhou Jingyi
3rd – Eloise Tan Chiu Yi & Cheryl Lee Yi Ling

Boys’ Under 15
1st – Chia Shing Kee
2nd – Koen Pang Yew En
3rd – Hee Yong En Joseph & Josh Chua Shao Han

Girls’ Under 15
1st – Zhang Wanling
2nd – Tay Hui Wen
3rd – Lim Zoe Eunice & Lew Nicole Zermaine

Boys’ Under 18
1st – Ethan Poh Shao Feng
2nd – Chia Shing Kee
3rd – Josh Chua Shao Han & Tan Lucas

Girls’ Under 18
1st – Ang Wan Qi
2nd – Lew Zermaine Nicole
3rd – Lim Zoe Eunice & Goi Rui Xuan

2014

Men’s Singles
1st – Tay Jit Kiat
2nd – Yap Heng Kai
3rd – Colin Wee Sheng Rong & Wen Richard

Women’s Singles
1st – Tay Hui Wen
2nd – Lew Zermaine Nicole
3rd – Koh Pearlyn & Monica Koh Jing Wen

Boys’ Under 9
1st – Zhao Jinlang
2nd – Tan Zhao Ray
3rd – Nathanael Goh Wei Hao & Zachary Ho Jing

Girls’ Under 9
1st – Tan Zhao Yun
2nd – Kelly Ser Lin Qian
3rd – Jacy Mok Hoi Ching & Zhou Jingyi

Boys’ Under 12
1st – Jabez Law
2nd – Sean Ang Teng Han
3rd – Fung Ching Hon & Joseph Hee Yong En

Girls’ Under 12
1st – Cheryl Koh Zhi Wei
2nd – Tan Zhao Yun
3rd – Low Min Yi & Zhou Jingyi

Boys’ Under 15
1st – Chia Shing Kee
2nd – Jabez Law
3rd – Beh Kun Ting & Chew Sze Yen

Girls’ Under 15
1st – Tay Hui Wen
2nd – Lew Zermaine Nicole
3rd – Goi Rui Xuan & K.Thrisha

Boys’ Under 18
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Chia Shing Kee
3rd – Keith Teo Ee Gene & Ryan Goh Shao Feng

Girls’ Under 18
1st – Monica Koh Jing Wen
2nd – Lew Zermaine Nicole
3rd – Goi Rui Xuan & Tay Hui Wen

2013

Men’s Singles
1st – Tan Ann Jee
2nd – Koh Yik Kiat Kyros
3rd – Chia Shing Kee & Beh Kun Ting

Women’s Singles
1st – Lew Zermaine Nicole
2nd – Tan Wanyi Cayla
3rd – Koh Gaoh Cai Idys & Lim Zoe Eunice

Boys’ Under 9 
1st – Ong Yang En Regis
2nd – Toh Cheong Yun Max
3rd – Foo Fang Jun Jaedon & Ng Daniel

Girls’ Under 9
1st – Zhou Jingyi
2nd – Tan Ngya Leng Amanda
3rd – Eu Woon Yen & Pang Wei Ting Charis

Boys’ Under 12
1st – Ang Teng Han Sean
2nd – Beh Kun Ting
3rd – Koh Song Jun Dominic & Wong Yan Kai Andy

Girls’ Under 12
1st – Sun Zi Han
2nd – Tan Li Lin Jassy
3rd – Goh Rui Xuan & Tan Wanyi Cayla

Boys’ Under 15
1st – Siak Yen Kar
2nd – Chia Shing Kee
3rd – Ang Rui Cheng Jonas & Goh Shao Feng Ryan

Girls’ Under 15
1st – Zhang Wan Ling
2nd – Zeng Linda
3rd – Lee Geraldine & Lim Zoe Eunice

Boys’ Under 18
1st – Koh Yik Kiat Kyros
2nd – Goh Shao Feng Ryan
3rd – Wee Jun Han Bryan & Yap Heng Kai

Girls’ Under 18
1st – Lew Zermaine Nicole
2nd – Koh Jing Wen Monica
3rd – Tan En Hui & Zhang Wan Ling

2012

Men’s Singles
1st – Zhang Sai
2nd – Tan Kiat Yi Kerry
3rd – Deng Yaoliang & Yin Jing Yuan

Women’s Singles
1st – Wong Hoi Ching Mandy
2nd – Tay Hui Li
3rd – Ban Yinyi Dorothea & Zeng Ziyue Linda

Boys’ Under 9 
1st – Chia Jun Yuen
2nd – Shi Kexun
3rd – Shi Jia Geng Alston & Yap Ze Kai

Girls’ Under 9
1st – Lim Natalie
2nd – Low Ying Tong Beverly
3rd – Chew Janine & Sun Zihan

Boys’ Under 12
1st – Chia Shing Kee
2nd – Law Jabez
3rd – Chan Zery & Yu Zhong Jun, Gerald

Girls’ Under 12
1st – Wen Biqing
2nd – Zermaine Nicole Lew
3rd – K Thrisha & Tan Li Lin Jassy

Boys’ Under 15
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Chua Shao Shxuan
3rd – Tan Lucas & Yap Heng Kai

Girls’ Under 15
1st – Tang Jiawen Cheryl
2nd – Ng Xue Qi
3rd – Choo Yue Lin, Elena & Lee Geraldine

Boys’ Under 18
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Tay Jit Kiat
3rd – Goh Shao Feng Ryan & Chua Shao Shxuan

Girls’ Under 18
1st – Tang Jiawen Cheryl
2nd – Ng Xue Qi
3rd – Tay Hui Li & Lee Geraldine

2011

Men’s Singles 
1st – Tay Jit Kiat
2nd – Deng Yaoliang Alan
3rd – Goh Yi Long & Tan Kiat Yi Kerry

Women’s Singles
1st – Lam Teng Si
2nd – Lim Yi Xuan
3rd – Wong Hoi Ching & Zermaine Nicole Lew

Boys’ Under 9 
1st – Wong Yan Kai Andy
2nd – Chia Jun Yuen
3rd – Ang Teng Han Sean & Chong Wen Jun Brandon

Girls’ Under 9 
1st – Tan Wan Yi Cayla
2nd – Lim Shiying Natalie
3rd – Koh Gaoh Cai Idys & Lu Hua Yu

Boys’ Under 12
1st – Poh Shao Feng Ethan
2nd – Lye Jun Wei Bradley
3rd – Chia Shing Kee & Lucas Tan

Girls’ Under 12
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Wen Biqing
3rd – Koh Jing Wen Monica & Tan Wan Yi Cayla

Boys’ Under 15
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Chua Shao Shxuan
3rd – Koh Yik Kiat Kyros & Tsai Ren Jie

Girls’ Under 15
1st – Lam Teng Si
2nd – Lim Yi Xuan
3rd – Choo Yue Lin & Zermaine Nicole Lew

Boys’ Under 18
1st – Tay Jit Kiat
2nd – Teo Yi Sen Bryan
3rd – Ban Hoe Hian Dylan & Tan Kiat Yi Kerry

Girls’ Under 18
1st – Tang Jiawen Cheryl
2nd – Wong Hoi Ching
3rd – Ng Xue Qi & Woo Sze Qi Laura