Dr Ng Eng Hen Cup - STTA Table Tennis Championships (Past Champions)

Dr Ng Eng Hen Cup - STTA Table Tennis Championships (Past Champions)


      

2017
Men's Singles
1st - Pang Yew En Koen
2nd - Sean Ang Teng Han
3rd - Bevan Tan Jin Kai  & Dominic Koh Song Jun
 
Women's Singles
1st - Goi Rui Xuan
2nd - Pearlyn Koh Kai Xin
3rd -  Wong Xinru & Idys Koh Gaoh Cai
 
Boys' Under 9
1st - Zhou Jing He
2nd - Loy Xing Yao
3rd - Wong Yi Zhong Jaryl & Jedd Kua
 
Girls' Under 9
1st - Eudora Lee Eng Kee
2nd - Tricia Ho Li-Ann
3rd - Tang Wei Lin Jessica & Joeunn Seow
 
Boys' Under 12
1st - Izaac Quek
2nd - Tan Zhao Ray
3rd - Xu Han & Issac Young Kai Jun
 
Girls' Under 12
1st - Zhou Jingyi 
2nd - Tan Zhao Yun
3rd - Ser Lin Qian & Chan Lu Wen
 
Boys' Under 15
1st - Pang Yew En Koen
2nd - Lim Dao Yi
3rd - Dominic Koh Song Jun & Ng Daniel
 
Girls' Under 15
1st - Zhou Jingyi
2nd - Idys Koh Gaoh Cai
3rd - Tan Zhao Yun & Sun Zihan
 
Boys' Under 18
1st - Pang Yew En Koen
2nd - Josh Chua Shao Han
3rd - Gerald Yu Zong Jun & Dominic Koh Song Jun
 
Girls' Under 18
1st - Wong Xinru
2nd - Goi Rui Xuan
3rd -  Pearlyn Koh Kai Xin & Tan En Hui
 
 
2016
Men's Singles
1st - Koh Zhi Yuan
2nd - Josh Chua Shao Han
3rd - Ryan Goh Shao Feng & Gerald Yu Zong Jun
 
Women's Singles
1st - Lew Zermaine Nicole
2nd - Pearlyn Koh Kai Xin
3rd - Goi Rui Xuan & Zhang Wanling
 
Boys' Under 9
1st - Nicholas Tan
2nd - Zhou Jinghe
3rd - Ng Hong Xiu Aron & Zach Tio
 
Girls' Under 9
1st - Chloe Lai Neng Huen
2nd - Eudora Lee Eng Kee
3rd - Ong Yu Ting & Sun Ronglu
 
Boys' Under 12
1st - Foo Fang Jun Jaedon
2nd - Max Toh
3rd - Huang Sikai & Izaac Quek
 
Girls' Under 12
1st - Tan Zhao Yun
2nd - Zhou Jingyi 
3rd - Eloise Tan Chiu Yi & Chong Wen Hui
 
Boys' Under 15
1st - Gerald Yu Zong Jun
2nd - Beh Kun Ting
3rd - Sean Ang Teng Han & Josh Chua Shao Han
 
Girls' Under 15
1st - Wong Xinru
2nd - Pearlyn Koh Kai Xin
3rd - Idys Koh Gaoh Cai & Tan Zhao Yun
 
Boys' Under 18
1st - Beh Kun Ting
2nd - Sean Ang Teng Han
3rd - Josh Chua Shao Han & Ryan Goh Shao Feng
 
Girls' Under 18
1st - Lew Zermaine Nicole
2nd - Zhang Wanling
3rd - Tay Hui Wen & Goi Rui Xuan
 
2015
Men's Singles
1st - Ethan Poh Shao Feng 
2nd - Koen Pang Yew En
3rd - Wee Sheng Rong Colin & Koh Zhi Yuan 
 
Women's Singles
1st - Ang Wan Qi
2nd - Wong Xinru 
3rd - Goi Rui Xuan & Pearlyn Koh Kaixin
 
Boys' Under 9
1st - Izaac Quek Yong
2nd - Jong Yik Kang
3rd - Xu Bing Xian & Tan Rayan
 
Girls' Under 9
1st - Ser Lin Qian
2nd - Chiang Lynel
3rd - Jacy Mok Hoi Ching & Joye Koh Minwen
 
Boys' Under 12
1st - Chia Jun Yuen
2nd - Shi Kexun
3rd - Huang Sikai & Beh Beng Zi
 
Girls' Under 12
1st - Tan Zhaoyun
2nd - Zhou Jingyi 
3rd - Eloise Tan Chiu Yi & Cheryl Lee Yi Ling
 
Boys' Under 15
1st - Chia Shing Kee
2nd - Koen Pang Yew En 
3rd - Hee Yong En Joseph & Josh Chua Shao Han
 
Girls' Under 15
1st - Zhang Wanling
2nd - Tay Hui Wen
3rd - Lim Zoe Eunice & Lew Nicole Zermaine
 
Boys' Under 18
1st - Ethan Poh Shao Feng
2nd - Chia Shing Kee
3rd - Josh Chua Shao Han & Tan Lucas
 
Girls' Under 18
1st - Ang Wan Qi
2nd - Lew Zermaine Nicole
3rd - Lim Zoe Eunice & Goi Rui Xuan
 
 
2014
Men's Singles
1st - Tay Jit Kiat 
2nd - Yap Heng Kai
3rd - Colin Wee Sheng Rong & Wen Richard 
 
Women's Singles
1st - Tay Hui Wen 
2nd - Lew Zermaine Nicole 
3rd - Koh Pearlyn & Monica Koh Jing Wen
 
Boys' Under 9
1st - Zhao Jinlang 
2nd - Tan Zhao Ray 
3rd - Nathanael Goh Wei Hao & Zachary Ho Jing 
 
Girls' Under 9
1st - Tan Zhao Yun
2nd - Kelly Ser Lin Qian
3rd - Jacy Mok Hoi Ching & Zhou Jingyi
 
Boys' Under 12
1st - Jabez Law
2nd - Sean Ang Teng Han 
3rd - Fung Ching Hon & Joseph Hee Yong En
 
Girls' Under 12
1st - Cheryl Koh Zhi Wei 
2nd - Tan Zhao Yun 
3rd - Low Min Yi & Zhou Jingyi
 
Boys' Under 15
1st - Chia Shing Kee
2nd - Jabez Law 
3rd - Beh Kun Ting & Chew Sze Yen
 
Girls' Under 15
1st - Tay Hui Wen 
2nd - Lew Zermaine Nicole 
3rd - Goi Rui Xuan & K.Thrisha 
 
Boys' Under 18
1st - Yin Jing Yuan 
2nd - Chia Shing Kee
3rd - Keith Teo Ee Gene & Ryan Goh Shao Feng 
 
Girls' Under 18
1st - Monica Koh Jing Wen
2nd - Lew Zermaine Nicole
3rd - Goi Rui Xuan & Tay Hui Wen
 
 
2013
Men's Singles
1st - Tan Ann Jee
2nd - Koh Yik Kiat Kyros
3rd - Chia Shing Kee & Beh Kun Ting
 
Women's Singles
1st - Lew Zermaine Nicole
2nd - Tan Wanyi Cayla
3rd - Koh Gaoh Cai Idys & Lim Zoe Eunice
 
Boys' Under 9 
1st - Ong Yang En Regis
2nd - Toh Cheong Yun Max
3rd - Foo Fang Jun Jaedon & Ng Daniel
 
Girls' Under 9
1st - Zhou Jingyi
2nd - Tan Ngya Leng Amanda
3rd - Eu Woon Yen & Pang Wei Ting Charis 
 
Boys' Under 12
1st - Ang Teng Han Sean
2nd - Beh Kun Ting 
3rd - Koh Song Jun Dominic & Wong Yan Kai Andy
 
Girls' Under 12
1st - Sun Zi Han
2nd - Tan Li Lin Jassy
3rd - Goh Rui Xuan & Tan Wanyi Cayla
 
Boys' Under 15
1st - Siak Yen Kar
2nd - Chia Shing Kee
3rd - Ang Rui Cheng Jonas & Goh Shao Feng Ryan
 
Girls' Under 15
1st - Zhang Wan Ling 
2nd - Zeng Linda
3rd - Lee Geraldine & Lim Zoe Eunice
 
Boys' Under 18
1st - Koh Yik Kiat Kyros
2nd - Goh Shao Feng Ryan 
3rd - Wee Jun Han Bryan & Yap Heng Kai
 
Girls' Under 18
1st - Lew Zermaine Nicole
2nd - Koh Jing Wen Monica
3rd - Tan En Hui & Zhang Wan Ling
 
 
2012
Men's Singles
1st - Zhang Sai
2nd - Tan Kiat Yi Kerry
3rd - Deng Yaoliang & Yin Jing Yuan
 
Women's Singles
1st - Wong Hoi Ching Mandy
2nd - Tay Hui Li
3rd - Ban Yinyi Dorothea & Zeng Ziyue Linda
 
Boys' Under 9 
1st - Chia Jun Yuen 
2nd - Shi Kexun
3rd - Shi Jia Geng Alston & Yap Ze Kai
 
Girls' Under 9
1st - Lim Natalie
2nd - Low Ying Tong Beverly
3rd - Chew Janine & Sun Zihan
 
Boys' Under 12
1st - Chia Shing Kee
2nd - Law Jabez
3rd - Chan Zery & Yu Zhong Jun, Gerald
 
Girls' Under 12
1st - Wen Biqing
2nd - Zermaine Nicole Lew
3rd - K Thrisha & Tan Li Lin Jassy
 
Boys' Under 15
1st - Yin Jing Yuan
2nd - Chua Shao Shxuan
3rd - Tan Lucas & Yap Heng Kai
 
Girls' Under 15
1st - Tang Jiawen Cheryl
2nd - Ng Xue Qi
3rd - Choo Yue Lin, Elena & Lee Geraldine
 
Boys' Under 18
1st - Yin Jing Yuan
2nd - Tay Jit Kiat 
3rd - Goh Shao Feng Ryan & Chua Shao Shxuan
 
Girls' Under 18
1st - Tang Jiawen Cheryl
2nd - Ng Xue Qi
3rd - Tay Hui Li & Lee Geraldine
 
 
2011
Men's Singles 
1st - Tay Jit Kiat 
2nd - Deng Yaoliang Alan
3rd - Goh Yi Long & Tan Kiat Yi Kerry
 
Women's Singles
1st - Lam Teng Si
2nd - Lim Yi Xuan
3rd - Wong Hoi Ching & Zermaine Nicole Lew
 
Boys' Under 9 
1st - Wong Yan Kai Andy
2nd - Chia Jun Yuen
3rd - Ang Teng Han Sean & Chong Wen Jun Brandon
 
Girls' Under 9 
1st - Tan Wan Yi Cayla
2nd - Lim Shiying Natalie
3rd - Koh Gaoh Cai Idys & Lu Hua Yu
 
Boys' Under 12
1st - Poh Shao Feng Ethan
2nd - Lye Jun Wei Bradley
3rd - Chia Shing Kee & Lucas Tan
 
Girls' Under 12
1st - Zermaine Nicole Lew
2nd - Wen Biqing
3rd - Koh Jing Wen Monica & Tan Wan Yi Cayla
 
Boys' Under 15
1st - Yin Jing Yuan
2nd - Chua Shao Shxuan 
3rd - Koh Yik Kiat Kyros & Tsai Ren Jie
 
Girls' Under 15
1st  - Lam Teng Si
2nd - Lim Yi Xuan
3rd - Choo Yue Lin & Zermaine Nicole Lew
 
Boys' Under 18
1st - Tay Jit Kiat
2nd - Teo Yi Sen Bryan
3rd - Ban Hoe Hian Dylan & Tan Kiat Yi Kerry
 
Girls' Under 18
1st - Tang Jiawen Cheryl
2nd - Wong Hoi Ching 
3rd - Ng Xue Qi & Woo Sze Qi Laura